1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวบัณฑิต
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง

- ประกาศและแนวทางปฏิบัติศูนย์ข้อมูลเฝ้าระวัง COVID-19 มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  อ่านต่อ


- กองทุนสถาบันสันติศึกษา อ่านต่อ


- เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบตลอดปี)

อ่านต่อ

- ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง อาจารย์ จำนวน 1 อัตรา

อ่านต่อ

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 62 ถึง เดือน ธ.ค. 62)

อ่านต่อ

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63 ถึง เดือน มี.ค. 63)

อ่านต่อ