1. ข่าวประชาสัมพันธ์
  2. ข่าวบัณฑิต
  3. ข่าวนักศึกษา
  4. ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
  5. ข่าวรับสมัครงาน

- กองทุนสถาบันสันติศึกษา อ่านต่อ


- เปิดรับสมัครเข้าศึกษาต่อ ป.โท ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบตลอดปี)

อ่านต่อ

- ตารางเรียนวิชาชีวิตที่ดี ภาคการศึกษาที่ 1/ 2563 Section 01-16  Read More


- ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างไตรมาสที่ 2

อ่านต่อ

- ประกาศสถาบันสันติศึกษา เรื่อง การขายทอดตลาดพัสดุ

อ่านต่อ

- ประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563

อ่านต่อ

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 (เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน กันยายน พ.ศ. 2563)

อ่านต่อ

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 (เดือน เม.ย. 63 ถึง เดือน มิ.ย. 63)

อ่านต่อ

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน ม.ค. 63 ถึง เดือน มี.ค. 63)

อ่านต่อ

- ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ต.ค. 62 ถึง เดือน ธ.ค. 62)

อ่านต่อ