งานด้านความขัดแย้งและสันติศึกษา สถาบันสันติศึกษา จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ และแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 เพื่อแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาและเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 1 ราย ได้แก่ นาวาเอกจักพงษ์ อภิมหาธรรม โดยมีรศ.ดร.บุษบง ชัยเจริญวัฒนะ ผู้อำนวยการสถาบันสันติศึกษา คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและศิษย์เก่า ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิต เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 ก.ย. 63 ณ บริเวณชั้น 1 อาคารสถาบันสันติศึกษา

รูปภาพทั้งหมด : [ คลิ๊ก ]