สถาบันสันติศึกษา ม.อ. ร่วมกับโครงการ STEP for SDGs และ UNDP ได้จัดโครงการ: นวัตกรรมทางสังคมเพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนในชายแดนใต้ (Social Innovation Platforms for Sustainable Human Development in Southern Thailand)  ซึ่งมีผู้เข้าร่วมจากองค์กรระดับท้องถิ่น CSOs และกลุ่ม Start-Up ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  ระหว่างวันที่ 17-19 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมชัยมงคล โรงแรม บี.พี. สมิหลาบีช จ.สงขลา


         วิทยากรหลักในครั้งนี้ คือ คุณ Gorka Espiau และ คุณ Itziar Moreno ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญนวัตกรรมทางสังคม การจัดการความขัดแย้งและการพัฒนามนุษย์อย่างยั่งยืน จาก The Agirre Lehendakaria Center for Social and Political Studies (ALC) ได้ร่วมแบ่งปันประสบการณ์การสร้างแพลตฟอร์มนวัตกรรมสังคมในแคว้นบาสก์ (Basque) ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่เคยมีความขัดแย้งด้านสังคมและการเมืองอย่างรุนแรงจนส่งผลให้เศรษฐกิจของแคว้นล่มสลาย มีอัตราการว่างงานในยุโรปตอนใต้สูงเป็นประวัติการณ์ แต่ในปัจจุบัน บาสก์ได้กลายเป็นผู้นำทั้งด้านสุขภาวะและการศึกษา นอกจากนี้ประชาชนชาวบาสก์ยังมีรายได้ต่อหัวสูงเป็นอันดับต้นๆ ในยุโรป อีกด้วย

ภาพกิจกรรม