สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

รับสมัครผู้สนใจเข้าศึกษาสาขาวิชาความขัดแย้งและสันติศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564


รอบประจำปี                    สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. – 30 พ.ย. 63

รอบตลอดปีการศึกษา      เข้าศึกษา 1/2564 สมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค. 63 – 15 เม.ย. 64

รอบตลอดปีการศึกษา      เข้าศึกษา 2/2564 สมัครตั้งแต่วันที่ 1 พ.ค. – 15 ก.ย. 64

รับสมัคร online =>> คลิก