.:: ร่วมบริจาคเพื่อพัฒนาสถาบัน และลดหย่อนภาษี ::.


สิทธิประโยชน์

          1.ผู้สนับสนุนจะได้รับใบเสร็จจากสถาบันฯ และสิทธิประโยชน์ทางภาษีหักค่าใช้จ่ายได้

1.บริจาคด้วยตนเอง

          ท่านสามารถมาบริจาคเงินได้ที่ สถาบันสันติศึกษา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วันจันทร์ – วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น .

2.ร่วมบริจาคทุนการศึกษา และรับสิทธิลดหย่อนภาษีเงินได้

การโอนหรือฝากเงิน เข้าผ่านทาง

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขามหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เลขที่บัญชี 565-493052-6 บัญชีออมทรัพย์

ชื่อบัญชี กองทุนสถาบันสันติศึกษา

แจ้งหลักฐานการโอนหรือฝากเงิน พร้อมชื่อที่อยู่ผู้บริจาค ได้ที่